NR 2041 UNDERTRYCKSMÄTARE DRAGOS GDU-A/GSM DISTRIBUTED

med loggerfunktion för trådlös kommunikation och separat sensormodul

(1-5 styck) ingår ej

Samma teknisk beskrivning som GDU-P men försedd med sidoantenn och byggd för trådlös övervakning via separata trycksensorer.

NR 2043 TRYCKSENSORMODUL

med optiskt larm och adapter 24 VOLT

TRYCKSENSOR MED LARM

När det optiska larmet tänds med hastigt blinkande sken har det inställda gränsvärdet över/underskridits. Övriga sensorer som inte berörs blinkar långsamt. Den larmlampa som sitter på avläsningsenheten larmar också. Varje sensor är strömsatt via adapter 24V.

Denna smarta utrustning är oumbärlig där lufttrycket måste övervakas.


Arbetssanering

Operationssalar

Renrum

Skyddsventilation

Byggnader