+46 0705702544 

NR 2030 OCH 2031 DRAGOS DATALOGGER

Välj max fyra ,singel eller en mix av olika mätparameterar som passar just ditt projekt.

Temperatur, fuktighet, tryck och CO2. Antal kanaler 1-4 med eller utan GSM.

Användbar överallt där registrering av mätvärden är nödvändig t.ex Arbetsmiljöverkets

tillägg AFS 2013:3 angående mätning och registrering av koldioxid CO2.

Mjukvara MESLOG D ingår.


  • mätområden: a) T -40 C till +125 C b) RH 0 till 99% c) P -50 TILL +50 Pa d) CO2 0 till 5000 ppm
  • display:grafisk med bakgrundsbelysning
  • minneskapacitet 100.000 (options mätvärden 400.000)
  • mätperiod: 1 sek till 2 timmar
  • redovisning 1 sek till 45 dagar 
  • strömförsörjning 24V DC
  • storlek 66x98x42 mm


DRAGOS LARM AB

info@dragoslarm.se

0705702544