+46 0705702544 

LARM TILL PUNKTUTSUG 2021

Passar alla typer av punktutsug. Sensorn sitter på kabel och placeras i frånluftskanalen samt avläsningsenheten på lämplig, synbar och tillgänglig plats.

Larmar optiskt och akustiskt vid störningar i skyddsventilationen eller vid totalt ventilationsbortfall

som påverkar den förinställda larmgränsen.


  • mätområde 0,1 - 12,0 m/s
  • långtidsstabil sensor
  • optiskt och akustiskt larm
  • justerbar larmgräns
  • justerbar larmfördröjning
  • akustiska larmet kan kvitteras bort medan det optiska fortsätter och återställs automatiskt vid

normal ventilationsstatus

  • strömförsörjning 9V DC
  • apparatlåda 70x70x25 mm


OPTIONS

  • relä
  • strömförsörjning 24V DC


DRAGOS LARM AB

info@dragoslarm.se

0705702544