+46 0705702544 

DRAGOS GDU-A OCH GDU-P MONITORING / DATALOGGER


För noggrann kontroll och registrering av undertrycket

i saneringszonen av asbest.

Inbyggs och / eller extern varningslampa på kabel

som larmar vid avvikelser från den inställda larmgränsen.

Uppfyller arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1

Finlands författningssamling 798/2015NR 2038 DRAGOS GDU-P

NR 2036 DRAGOS GDU-A

GEMENSAM TEKNISK BESKRIVNING FÖR BÅDA MODELLERNA NR 2035, 2036 GDU-A

NR 2037, 2038 GDU-P:


 • mätområde +/- 500 Pa
 • stabil trycksensor,hög noggrannhet vid -5 Pa/-10 Pa.
 • inbyggd logger med bakgrundsbelysning
 • tydlig inbyggd varningslampa med tydliga lysdioder/eller extern på kabel
 • uttag för extern varningslampa på kabel
 • justerbar larmgräns
 • mätslang fem meter
 • mjukvara "MESLOG-D"
 • storlek GDU-A 200x150x75 mm GDU-P 66X98X42 mm
 • strömförsörjning 24VDC


OPTIONS

 • Nr 2036 GDU-A GPRS, 2038 GDU-P GPRS extern avläsning, textmeddelande till bestämt mobilnummer
 • NR 2039 externt optiskt larm på kabel

DRAGOS LARM AB

info@dragoslarm.se

0705702544